Informació per a MARES/PARES

  1. Este servici oferix la possibilitat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d’Internet. També s'oferix el servici de notificació de qualificacions o avisos a través de SMS.
  2. Instruccions
  3. Accés a la web