ESO

Ensenyança Secundària Obligatòria

AJUDES per a cursos de llengua anglesa en colònies d'estiu a Espanya - agost 2011 - Alumnes de 1r d'ESO

BEQUES ESO - CURS 2011/2012

AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT 2011/2012

  • CONVOCATÒRIA:

DOCV 6428/ 30/12/2010 http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/30/pdf/2010_14055.pdf
Aquesta convocatòria estarà exposada al tauler d’anuncis del centre.

  • DESTINATARIS:

Alumnes que estiguen cursant 1r, 2n i 3r curs d’ESO en el present curs 2010/2011.

  • SOL·LICITUDS I PRESENTACIÓ:

Les instàncies de sol·licitud es troben en Consergeria i s'hauran de presentar a la Secretaria del Centre

Documentació a adjuntar.

Molt important: seguint instruccions de la Conselleria d’Educació, l’alumne ha de tindre obligatòriament NIF (NIE per als alumnes estrangers) i ser titular o cotitular del compte corrent.

El termini per a presentar-les finalitza el dia 31 de gener de 2011.

EUROCURSOS 2011

Al DOCV nº 6417 de 15 de desembre de 2010, es convoquen les beques per a la realització de cursos d'idiomes en països de la Unió Europea 2011. 

Trobareu informació detallada a : www.ivaj.es

PROCÉS EXTRAORDINARI D'ADMISSIÓ D'ALUMNES (SETEMBRE) CURS 2010/2011

Clica a l'enllaç per a veure el calendari del procés.

Enllaç al calendari

CALENDARI MATRICULA SETEMBRE CURS 2010/2011


Clica a l'enllaç per a veure el calendari de matrícula.

Enllaç al calendari de matrícula

ADMISSIÓ PER A ESO I BATXILLERAT. CURS 2010/2011

Del 3 al 10 de juny s'haurà de presentar les sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent al procés ordinari d'admissió d'alumnes per a Batxillerat.

Del 26 de Maig al 4 de juny s'haurà de presentar les sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent al procés ordinari d'admissió d'alumnes per a ESO.

Podeu descarregar els documents amb el calendari del procés ordinari d'admissió, els criteris per a la valoració, els documents a entregar, i altres necessaris. (Aquestos documents són els mateix que s'entreguen a consergeria del centre)

Enllaç als Documents per a ESO

Enllaç als Documents per a Batxillerat

A Conselleria trobareu tota la normativa referent al procés d'admissió
Enllaç a la normativa i documentació a Conselleria d'Educació

AJUDES de llibres per a curs 2010/2011

S'ha publicat al tauler d'anuncis del Centre, les llistes provisionals de sol·licituds admeses i a corregir o esmenar errades.

Les sol·licituds admeses es correspon amb les sol·licituds de l'alumnat que complix els requisits de la convocatòria. NO vol dir que siguen beneficiaris en la resolució posterior, ja que el nombre d'ajudes queda limitat al crèdit de la convocatòria.

El plaç per corregir, esmenar errors o per aportar documentació acaba el 31 de març.

AJUDES per a cursos de llengua anglesa en colònies d'estiu a Espanya - agost 2010 - Alumnes de 1r d'ESO

CALENDARI DE MATRÍCULA SETEMBRE CURS 2009/2010


Clica a l'enllaç per a veure el calendari de matrícula.

Enllaç al calendari de matrícula

PROCÉS EXTRAORDINARI D'ADMISSIÓ D'ALUMNES ESO I BATXILLERAT (SETEMBRE) CURS 2009/2010

Clica a l'enllaç per a veure el calendari del procés.

Enllaç al calendari

Contingut sindicat