Beques i ajudes

Beques i ajudes

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES D’INMERSIÓ LINGÜISTICA EN COLONIES D’ESTIU D’ANGLÉS EN JULIOL I AGOST DE 2017 (1r i 2n ESO)

BEQUES PER A LA PARTICIPACIÓ EN UN PROGRAMA INTENSIU D’INMERSIÓ LINGÜÍSTICA D’ANGLÈS A ESPANYA EN JULIOL/2017 (BATXILLERAT)

BEQUES - Curs 2016/2017

Per a alumnes matriculats en 1r i 2n de Batxillerat

La sol•licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Es pot accedir per la següent direcció:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

Una vegada emplenada la sol•licitud, seguint les instruccions que us indiquen i enviada pel procediment telemàtic establert, queda així presentada amb tots els efectes. L’alumne haurá d’imprimir i conservar el resguard de sol•licitud als efectes d’acreditació.

Termini de presentació de sol•licitud: Fins al 3 d’octubre de 2016.

Més informació sobre este tràmit:

Telèfon: 910 837 937
Pàgina per a consultes i informació: https://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/

CONVOCATÒRIA AJUDES TRANSPORT ESCOLAR 2016/2017

BEQUES PER A LA PARTICIPACIÓ EN UN PROGRAMA INTENSIU D'IMMERSIÓ LINGÜISTICA D'ANGLÈS A ESPANYA EN JULIOL/2016 (BATXILLERAT)

CONVOCATORIA BEQUES 2015/2016

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES D’INMERSIÓ LINGÜÍSTICA D’ANGLÉS, EN COLÒNIES DE VACANCES D’ESTIU, EN JULIOL/2015

BEQUES PER A LA PARTICIPACIÓ EN UN PROGRAMA INTENSIU D'INMERSIÓ LINGÜISTICA D'ANGLÈS A ESPANYA EN JULIOL/2015 (BATXILLERAT)

CONVOCATÒRIA BEQUES 2014/2015

BEQUES PER A LA PARTICIPACIÓ EN UN PROGRAMA INTENSIU D'INMERSIÓ LINGÜISTICA D'ANGLÈS A ESPANYA EN JULIOL/2014 (BATXILLERAT)

Contingut sindicat